Proiecte de viitor

  • Retea de alimentare cu apa
  • Retea de canalizare
  • Statie de epurare si retea de gaze
  • Centrale de biogaz siinstalatii eoliene
  • Baza sportiva si loc de relaxare
  • Centru de îngrijire si protectie pentru cei învârsta si cu nevoi speciale
  • Realizare parc comunal
  • Reînfiintarea asociatiei sportive
  • Sprijinirea persoanelor  fizice si juridice în vederea dezvoltarii de activitati productive si de prelucrare a produselor agricole în vederea stabilizarii fortei de munca.
  • Atragerea investitiilor pentru realizarea parcurilor fotovoltaice si pentru crearea unor locuri de munca.